Resultat Kontaktinfo

Introduktion till MFT Sverige AB

Välkommen till MFT Sverige AB! Företaget startades i Maj 2005 och har sitt säte i Stockholm. Syftet med verksamheten är att inom ramen för givna resurser på bästa möjliga sätt utveckla individer, grupper och organisationer fysiskt och mentalt så att möjligheten att nå de satta målen optimeras. Mental framstagsträning (MFT) finns både för den enskilde individen, grupper och organisationer och riktar sig dels till den som fungerar ganska bra i det givna sammanhanget men som ändå vill utvecklas mentalt, öka förståelsen för sina tankar, känslor och beteende, öka förmågan att hantera speciella situationer eller höja prestationsförmågan i något avseende men också till individer, grupper och organisationer som mått dåligt eller varit dysfunktionella under längre tid. MFT Sverige jobbar med föreläsningar, samtal, undervisning, coacning och olika träningsmetoder som arbetsredskap.

En specialinriktning inom MFT är att hjälpa idrottare att höja sina prestationer eller hantera tankar, känslor och beteende i samband med träning och match. Mental framstegsträning kan hjälpa individen, gruppen och organisationen att uppnå sina mål och utvecklas mentalt i de avseenden som bestäms gemensamt när de specialdesignade träningsmetoderna tas fram anpassade efter de förutsättningar som gäller i sammanhanget. Som en kompletterande verksamhet ger MFT Sverige AB PT-träning och coachar i de fyra racketsporterna bordtennis, badminton, squash och tennis samt undervisar i matematik, fysik och psykologi upp till och med högskolenivå.

Nyheter

MFT Sverige AB går under 2017 in i sitt trettonde verksamhetsår och resultaten är fortsatt mycket goda och stabila. Marknadsföring, grupp- och organisationsutveckling, föredrag, individuella- och gruppsamtal, observationer, framtagande av individuellt anpassade MFT program, undervisning, PT-träning och racketlektioner genomförs i en balanserad mix och utgör den flexibla plattform utifrån vilken företaget successivt skaffar sig en alltmer ekonomiskt stabil grund att luta sig mot. Arbetet pågår både nationellt och internationellt. Närmare 400 föredrag har hållits för privata sällskap, idrottsföreningar, företag, skolor och i olika projekt. Cirka 450 klienter har fått hjälp via samtal. MFT Sverige har under de senaste åren strävat efter att expandera den organisationspsykologiska delen av sin verksamhet och har därigenom inlett en rad samarbeten med företag inom lantbruk, byggbranschen, finanssektorn och bilindustrin. Flera samarbeten med utveckling av ledare och spelare i olika idrottsföreningar pågår. MFT Sverige har också inlett ett samarbete med en extern partner som innebär att vi tillsammans hjälper företag och organisationer att optimera effektiviseringen av strävan att nå satta mål genom att synkronisera inre- och yttre faktorer i deras organisation. Detta samarbete går under arbetsbenämningen Libra Dynamics.

Ett antal idtrottare har hört av sig och arbetet är i full gång med att förse dem med individuellt anpassade MFT program. Dessutom löper ett antal samtalsbehandlingar med MFT-vardagen som grund parallet med övrigt arbete.


MFT Svergie för också diskussioner med en rad olika idrottsorganisationer och företag i Sverige och internationellt med syfte att etablera långsiktigt samarbete kring mental framstegsträning och därigenom skapa möjligheter för dessa människor att utvecklas mentalt både inom idrotten och i livet i övrigt!

Racketlektionsarbetet går under högtryck med kunder från flera olika rackethallar.


Vem/vilka kan ha nytta av mental framstegsträning (MFT)?


Vill du att du själv, din grupp eller organisation skall...

Prestera bättre när det gäller?

Må bättre inför utmaningar och förstå vad som behövs för att lyckas?

Ha högre motivation?

Kunna hantera nervositet och anspänning i samband med viktiga situationer?

Förstå hur det kommer sig att liknande jobbiga situationer ofta uppstår?

Få ut mer av engagemanget?

Se med ett större lugn på både historien och framtiden?

Hitta kraft att ta tag i saker idag istället för att skjuta upp dem till imorgon?

Komma närmare den fulla potentialen?

Hitta sätt att stärka relationer?

Hantera svartsjuka bättre?

Hantera ilska mer konstruktivt?

Finna mod att agera?

Må bättre mentalt och få mer energi?

Agera mer i samklang med andra?

Förstå den ångest som finns i sammanhanget?

Bli mer dynamisk?

Bli effektivare?

Förbättra kommunikationen?

Öka lusten? _______________________________________________________

Nu finns en möjlighet för dig, din grupp eller organisation att utvecklas i önskad riktning med hjälp av mental framstegsträning!


Tillsammans klargör vi vad som skall åstadkommas inom ramen för tillgängliga resurser.


Vi sätter tydliga mål.


Vi tar fram ett specialdesignat MFT program som exakt beskriver hur träningen skall bedrivas för att målen skall närmas.


Träningen genomförs med stöd från MFT Sverige om så behövs.


Tillsammans utvärderar vi hur mycket målen närmats för att få ett konkret mått på gjorda framsteg.


Hör av dig till oss genom att gå in under rubriken kontaktinfo och skicka dina uppgifter. Välkommen!