MFT Sverige AB hjälper individer, grupper och organisationer att utvecklas mentalt och fysiskt för att de ska få som de vill!

Introduktion

Välkommen till MFT Sverige AB!

Företaget startades i Maj 2005 och har sitt säte i Stockholm. MFT Sverige AB verkar utifrån en egen definition på mental styrka och kombinerar vetenskapligt beprövade psykologiska metoder, ingenjörsmässig tydlighet och systematik, vilja och målinriktning hos den professionella idrottsutövaren och i livet beprövad erfarenhet för att hjälpa individer, grupper och organisationer att utvecklas mentalt och fysiskt för att med minsta möjliga insats på ett inspirerat sätt maximera möjligheterna att nå satta mål.

För att en individ, grupp eller organisation ska vara hälsosam, balanserad och nå sina mål, på ett på lång sikt hållbart sätt, måste målsättningarna vara tydliga, mätbara och nedbrytbara i delmål. Alla ska veta vem som gör vad, när och hur och känna motivation att utföra sin roll i sammanhanget. Rätt fokuserade tankar, känslor och beteende givet målet är en förutsättning för maximal genomslagskraft. För att samarbetet ska fungera väl behöver de mellanmänskliga relationerna vara sunda och det behöver finnas utrymme för vila, återhämtning och reflektion. Näringsintaget behöver vara rätt och det behöver finnas löpande målkorrigerande feedback så att det som är bra behålls och det som inte fungerar förändras. Dessutom behöver alla ha regelbunden fysisk aktivitet för att må bra.

MFT Sverige AB jobbar med att analysera, genomföra, vidmakthålla och följa upp alla dessa delar hos individen, gruppen eller organisationen både internt och externt.

Mental framstagsträning (MFT) riktar sig dels till den som fungerar bra i det givna sammanhanget men som ändå vill utvecklas mentalt, öka förståelsen för sina tankar, känslor och beteende, öka förmågan att hantera speciella situationer eller höja prestationsförmågan i något avseende men också till individer, grupper och organisationer som mått dåligt eller varit dysfunktionella under längre tid.

En specialinriktning inom MFT är att hjälpa idrottare att höja sina prestationer eller hantera tankar, känslor och beteende i samband med träning och match. Mental framstegsträning kan hjälpa individen, gruppen och organisationen att uppnå sina mål och utvecklas mentalt i de avseenden som bestäms gemensamt när de specialdesignade träningsmetoderna tas fram anpassade efter de förutsättningar som gäller i sammanhanget.

MFT Sverige AB anordnar också konferenser där ditt företag får möjlighet till utveckling med hjälp av en unik kombination bestående av de ämnen som är viktiga och aktuella för er i er verksamhet, psykologiska infallsvinklar där ni tydligt kommer att se hur ni kan bli ännu bättre, fysisk träning i form av racketsport eller gym samt näringsriktig hemlagad mat i en familjär miljö i Enskede rackethall.

Som en kompletterande verksamhet ger MFT Sverige AB PT-träning och coachar i ishockey och racketsporterna bordtennis, badminton, squash, tennis, padel, pickleball och racquetball tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt från nybörjare till professionella spelare samt undervisar i matematik, fysik och psykologi upp till och med högskolenivå.

MFT Sverige AB jobbar med föreläsningar, samtal, undervisning, coachning, konferenser, konsulting och olika träningsmetoder som arbetsredskap.

Nyheter

MFT Sverige AB går under 2023 in i sitt nittonde verksamhetsår och resultaten är mycket goda och stabila:

  1. Hundratals klienter har fått hjälp av individuella terapeutiska samtal, MFT – vardagen.
  1. Ett hundratal idrottare har fått individuellt anpassade mentala träningsprogram så att de vet exakt hur de ska träna för att bli starkare mentalt. MFT – idrott.
  1. Ett par hundra föreläsningar har hållits för företag, föreningar, klubbar och grupper. MFT – Föreläsning, konferens & workshop.
  1. Ett antal grupper och organisationer har fått hjälp med målsättningsarbete, konflikthantering, feedback, kommunikation, affärsutveckling, försäljning, förhandling och samarbete internt och externt. MFT – gruppsykologi och MFT – organisationspsykologi.
  1. En rad konferenser har hållits med en kombination av företagets aktuella ämnen, psykologiska infallsvinklar och fysiskt aktivitet med mycket uppskattat resultat. MFT – Föreläsning, konferens & workshop.
  1. Nästan hundra unga människor har fått undervisning i matematik, fysik och psykologi och därigenom klarat sina studiemål. MFT – undervisning.
  1. Tusentals timmar med roliga lektioner i bordtennis, badminton, squash, tennis, padel, pickleball, ishockey och PT träning har genomförts. MFT – Racketsport.
  1. Samarbeten med klubbar, idrottsföreningar, skolor och företag har inletts både nationellt och internationellt. MFT – gruppsykologi och MFT – organisationspsykologi.
  1. Ett antal klienter har fått hjälp att få balans i systemet mat – träning – sömn. MFT – mat, träning, sömn.

Vem/vilka kan ha nytta av mental framstegsträning (MFT)?

Vill du att du, din grupp eller organisation ska:

Prestera bättre när det gäller?

Få bättre självkänsla och självförtroende?

Få bättre stämning?

Ha tydligare målsättningar och känna större mening?

Få reda på vad som behöver ändras för att det ska gå bättre?

Må bättre inför utmaningar och förstå vad som behövs för att lyckas?

Ha högre motivation?

Kunna hantera nervositet och anspänning i samband med viktiga situationer?

Förstå hur det kommer sig att liknande jobbiga situationer ofta uppstår?

Få ut mer av engagemanget?

Se med ett större lugn på både historien och framtiden?

Hitta kraft att ta tag i saker idag istället för att skjuta upp dem till imorgon?

Komma närmare den fulla potentialen?

Hitta sätt att stärka relationer?

Hantera svartsjuka bättre?

Hantera ilska mer konstruktivt?

Finna mod att agera?

Må bättre mentalt och få mer energi?

Agera mer i samklang med andra?

Förstå den ångest som finns i sammanhanget?

Bli mer dynamisk?

Bli effektivare?

Förbättra kommunikationen?

Öka lusten?

Hitta balansen i tillvaron både internt och externt?

Lära av misstagen?

Se framtiden an med tillförsikt?

Hitta ett sätt som är hållbart på lång sikt?

Nu finns en möjlighet för dig, din grupp eller organisation att utvecklas i önskad riktning med hjälp av mental framstegsträning!

a) Tillsammans klargör vi vad som skall åstadkommas inom ramen för tillgängliga resurser.

b) Vi sätter tydliga mål.

c) Vi tar fram ett specialdesignat MFT program som exakt beskriver hur träningen skall bedrivas för att målen skall närmas.

d) Träningen genomförs med stöd från MFT Sverige AB om så behövs.

e) Tillsammans utvärderar vi hur mycket målen närmats för att få ett konkret mått på gjorda framsteg.

Hör av dig till oss under rubriken kontakt. Välkommen!

Grundare

MFT Sveriges AB:s grundare är Magnus Eliasson, född 1968 i Nacka. Magnus är civilingenjör inom maskinteknik (M) med inriktning industriell ekonomi och organisation (INDEK) från kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm (1987-1992). Han har också läst psykologprogrammet på Linköpings universitet (2000-2005), har gått i psykodynamisk psykoterapi i 1,5 år och psykoterapeutisk steg 1 utbildning med kognitiv inriktning.

Han har varit professionell ishockeyspelare och representerat klubbar som Hammarby Hockey, Södertälje SK och HV71. Han har spelat i Finland, Tyskland och USA och vann poängligan i Division 1/allsvenskan säsongen 1994/95. Han kom 3:a i europacupen för klubblag med HV 71 säsongen 1995/96. Magnus slutade med hockeyn år 2000 då han inledde sina studier till psykolog.

När han slutade med ishockey började han tävla i sporten Racketlon, multiracketsporten där man utmanar sin motståndare i de fyra racketsporterna bordtennis, badminton, squash och tennis, då han sedan barnsben tränat alla fyra grenarna som komplement till ishockeyn. Racketlon karriären gick mycket bra med 7 svenska mästerskap, 3 individuella VM titlar, 7 VM titlar i lag, 5 segrar i FIR Racketlon World tour samt ett 36 stycken världstourtävlingar runt om i världen. Magnus har varit rankad etta i världen nästan oavbrutet under sju år (2002-2009) och slutade tävla 2009 för att istället jobba med att utveckla andra racketspelare tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt. 2012 blev han invald i Racketlon Hall OF Fame och han anses av många vara den bästa Racketlon spelaren i världen genom tiderna.

Magnus startade MFT Sverige AB som ett sätt skapa möjligheter till hjälp för alla individer, grupper och organisationer som känner att de vill utvecklas mentalt och fysiskt för att må bättre, hitta balans och därigenom kunna närma sig sina målsättningar i karriären, inom idrotten, i relationer och andra viktiga sammanhang i livet.

Behovet av mental framstegsträning (MFT)

I mitt liv och yrkesverksamhet som civilingenjör och professionell idrottsman har jag stött på många individer, agerat i grupper och ingått i organisationer som på olika sätt varit i obalans och inte fungerat på önskvärt sätt. Det gäller i alla delar av livet, privat likväl som familj, jobb, fritidssysselsättningar och vänner.

Jag har själv haft perioder i mitt liv där jag mått dåligt och inte vetat vart jag skulle vända mig för att få hjälp att hantera min situation. Jag tror att väldigt många kan må mycket bättre genom att ta reda på vad de själva kan göra för att ta kontroll över de tankar, känslor och beteende som plågar och skapar problem och därigenom tydligare kunna se på vilket sätt de kan förändra sig för att uppnå det de önskar i olika delar av sitt liv under rådande yttre förutsättningar. Att bli medveten om vilka förändringar som behöver göras inom en själv, i den omgivande kontexten och i relationen där i mellan.

Alla vi människor är unika och har våra speciella förutsättningar genetiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt, förutsättningar som är givna till oss och som vi måste, om vi vill vara i balans med oss själva och omgivningen, lära oss att acceptera och leva med. Vi formas under vår uppväxt där olika mönster av tankar, känslor och beteende etableras som både hindrar och ger oss möjligheter i olika situationer i livet.

detta sätt utvecklar alla människor sitt speciella sätt att skydda sig känslomässigt mot de händelser i livet som kan sänka självkänsla och självförtroende, energinivå, livsglädje och på lång sikt skapa sjukdom, meningslöshet och till slut även självdestruktion. Dessa försvar grundläggs i regel tidigt i livet och är konstruktiva i många situationer men också destruktiva i andra situationer där de kan utgöra fundament för själsligt lidande.

Alla som inifrån vill, kan om de är villiga att stå ut med självrannsakan, lära sig att relatera till dessa givna förutsättningar så att de blir möjligheter istället för hinder och på så sätt utvecklas och därigenom lämna det psykiska lidandet bakom sig. Detta gäller inte bara enskilda individer utan också grupper och organisationer som ju består av individer i samspel på olika sätt i en kringliggande kontextuell struktur.

MFT är en kombination av psykodynamisk (PDT)-, kognitivt beteendemässig (KBT)- och existentiell (ET) psykoterapeutisk teoribildning i samspel med ingenjörsmässig systematik, professionell idrotts målmedvetenhet och i livet beprövad erfarenhet som syftar till att skapa möjligheter för individer, grupper och organisationer att lära sig att relatera till de yttre förutsättningarna genom att tydliggöra sina inre psykiska försvar och förändra dem så att de blir konstruktiva istället för destruktiva i den givna kontexten.

Idag är det fullt ut socialt accepterat att gå till tandläkaren för att få sina tänder lagade, till naprapaten för att få hjälp med ryggen eller banken för att få finansiell rådgivning men däremot inte lika accepterat att ta kontakt med en psykolog eller psykoterapeut för att få hjälp med själsliga bekymmer.

De som till slut frivilligt ändå tar steget eller hamnar hos en terapeut på grund av att de inte orkar längre och som kanske köat under lång tid för att få hjälp kanske ändå hamnar hos en terapeut som inte kan hjälpa eller blir rekommenderade en medicin som ger fler biverkningar än verkningar. Många av dessa människor blir inte av med sitt lidande fast de fått hjälp!

Långt innan man mår så dåligt att man tvingas uppsöka en terapeut eller ta medicin kan man få hjälp av MFT. Det mänskliga själsliga lidandet orsakas oftast av upplevelser av tillkortakommande i en rad olika sammanhang som tillsammans till slut, efter lång tid, får människan att utveckla tillstånd som utbrändhet, depression, ångest, aptitlöshet, aggressivitet, sömnrubbningar, minskad sexlust, ätstörningar och psykosomatiska symtom m fl.

Om individen, gruppen eller organisationen i god tid, långt innan denne blir allvarligt psykiskt sjuk, börjar träna sig mentalt i de situationer som upplevs som jobbiga, kan de lära sig att hantera dessa istället för att bli sjuk på grund av sitt sätt att relatera till dem. Ungefär som man lagar ett litet hål hos tandläkaren innan det blir så stort att tanden behöver rotfyllas.

Mental framstegsträning vänder sig i första hand till alla de individer, grupper och organisationer som fungerar ganska bra men som ändå har områden som upplevs som frustrerande och som man vill utvecklas inom men också till de med djupare lite mer fortskridet psykiskt lidande. MFT Sverige AB jobbar också med att göra något som är väldigt bra ännu bättre.

De flesta har en enorm potential att skapa nya sätt att tänka, känna och bete sig som öppnar möjligheter till välmående, energi, lust och glädje om de är villiga och redo att ifrågasätta sig själva och sitt sätt att relatera till omvärlden.

Om du känner igen dig i detta eller har en individ, grupp eller organisation i din omgivning som gör det, kontakta MFT Sverige AB så ökar möjligheterna till hjälp.

Vänligen Magnus Eliasson.