MFT Sverige AB hjälper individer, grupper och organisationer att utvecklas mentalt och fysiskt för att de ska få som de vill!

Resultat

Resultat MFT – Vardagen

MFT – vardagen kan ses som en mer potent behandlingsmetod än psykoterapi, mental träning eller medicinering och som på helt naturlig väg hjälper människor som fungerar förhållandevis normalt i sina liv men som ändå upplever ett lidande eller som vill utvecklas på något specifikt område. MFT-vardagen kan appliceras på enskilda individer, grupper eller organisationer. MFT Sverige AB har fram till idag hjälp hundratals klienter att fungera mer konstruktivt i sina respektive sammanhang och därigenom närma sig sina målsättningar och må bättre. Nedan beskrivs några av dem.

Klienter som valt MFT-vardagen som träningsmetod

Målsättningar: Bearbeta den upplevt dåliga relationen till föräldrarna. Sluta med medicinering och ändå må bra. Få verktyg att hantera sin sons depression. Minska ångestnivån genom att öka kontakten med de egna känslorna och uttrycken för dessa.

Tidsåtgång: 19 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Kvaliteten på terapin var utmärkt, den motsvarade mina behov och har hjälpt mig väldigt mycket att förhålla mig till mina problem”.

Målsättningar: Att stärka tron på att det hon känner är rätt för henne. Att reducera rädslan för att inte räcka till och bli negativt utvärderad. Att kunna känna en högre grad av meningsfullhet i livet och det som hon sysselsätter sig med. Att kunna sänka intensiteten på det inre krig som hon upplever att hon för med sig själv.

Tidsåtgång: 30 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag känner mig mycket nöjd med det samarbete vi haft. Jag tycker att vi på ett för mig bra sätt konkret jobbat mot våra målsättningar. Du har ställt frågor så att jag funnit svaren inom mig själv vilket stärkt min tro på att det jag känner är rätt för mig.”

Målsättningar: Hitta en gemensamt acceptabel förklaringsmodell till de känslor av besvikelse, ledsenhet, frustration, otillräcklighet och irritation som hon känner när andra inte ser vad hon gjort eller inte tar initiativ. Hitta ett konstruktivt sätt för henne att själv hantera dessa känslor utan att behöva vara beroende av någon annan person för att kunna släppa taget om dem

Tidsåtgång: 7,5 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet. ”Jag är oerhört glad. Det har varit en uttömmande, befriande, lugnande, skrämmande, läskig och trygg resa. Jag känner mig lättad på något sätt, som om jag nu är färdig med mitt trauma. Detta har betytt jättemycket för mig, helt klart över mina förväntningar”.

Målsättningar: Att identifiera, förstå uppkomsten av och ta fram mentala verktyg för att hantera de känslor och tankar som infinner sig hos henne innan hon börjar bete sig irrationellt och därigenom ställer till skada för sig själv och andra.

Tidsåtgång: 20 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Generellt sett tycker jag att det var mycket bra upplagt. Jag var lite förvånad att det gick så snabbt att ta reda på orsaken till mitt destruktiva beteende. Jag tycker vi kom fram till allt som stod i vårt kontrakt. Tack för din tid, jag har uppskattat din flexibilitet och det har varit jätteskönt att du kommit hem till mig”

Målsättningar: Att lära sig att hantera möten med människor mer konstruktivt. Lära sig hantera olika situationer som kan uppstå i samband med prestation. Få mått på de framsteg som gjorts under samarbetet.

Tidsåtgång: 12 timmar

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag tycker samarbetet vi haft varit väldigt givande för min del. Jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv i vissa situationer, inte bara vid prestationer utan även i vardagslivet. Jag tycker jag fått en väldigt bra grund att stå på i min fortsatta mentala träning.

Målsättningar: Att han skall finna en acceptabel förklaringsmodell till sitt sätt att tänka, känna, resonera och bete sig i vissa situationer som han i nuläget inte känner att han förstår.

Tidsåtgång: 5 timmar

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Hej igen! Tack för ett gott samarbete och ett väl utfört arbete. När man tänker efter så är ju det mesta självklart bara man har någon som lyssnar och kan tyda dom ibland konstiga ”idéer” som av olika anledning fastnat i skallen. Jag har lärt mig mycket av våra samtal och skall försöka leva vidare med de nya infallsvinklar på livet som du lärt mig, att tänka i nya banor, att sätta sig själv i fokus och ta kontrollen över sig själv mm. Jag tror att samarbetet kommer att fortsätta framöver när behovet kommer. Tack Magnus.”

Målsättningar: Att hon skall stärka sitt självförtroende och sin självkänsla och därigenom se med större lugn på historien och framtiden samt bli mindre plågad av att hon märker att hon bekymrar sig om att hon tänker på vad andra tänker om henne. Att hon ska närma sig sin fulla potential i avseendet att må bättre och få tillgång till mer energi. Att hon ska finna en acceptabel förklaringsmodell som tydliggör hur det kommer sig att hon har ångest. Att hon ska lära sig att hantera vissa situationer genom att skaffa sig ett mer avslappnat förhållningssätt till misslyckanden. Att hon ska lära sig att skilja på konstruktiva och destruktiva tankar, känslor och beteende och medvetet kunna välja det som är mest konstruktivt för henne under de rådande omständigheterna. Att hon ska se sin tillfälliga obalans som ett sundhetstecken och inte som ett misslyckande.

Tidsåtgång: 13 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag ramlade egentligen över din hemsida av en slump, vilket jag är extremt glad över idag eftersom du på ett positivt sätt hjälpt mig att hantera en jobbig period i mitt liv då det mesta kändes tungt och hopplöst och jag tappat tron på både mig själv och framtiden. Ditt sätt att arbeta passade mig perfekt, både vad gäller kombinationen av de tre terapiformerna och själva kommunikationsbiten. Jag uppskattar att du vid min första kontakt med dig besvarade mitt mail så snabbt, (i mitt fall redan samma dag), att du har lyssnat, varit bestämd men ödmjuk, ifrågasatt, förklarat och hjälpt mig att förstå mig själv bättre. Viktigast av allt har för mig varit att lära mig den kognitiva biten som egentligen är väldigt elementär men ändå tuff eftersom det är just mitt tidigare sätt att tänka och förhålla mig till saker som varit destruktivt för mig. Sedan jag började tillämpa det jag lärt mig hos dig mår jag mycket, mycket bättre. Jag har fått tillbaka min energi och blivit mig själv igen, fast i en bättre, uppdaterad version.”

Målsättningar: Att, utan alkohol, klara av att hantera jobbiga känslor av underlägsenhet, styrning och orättvisa på konstruktiva sätt genom att ta fram nya sätt att tänka och bete sig när dessa känslor aktiveras.

Tidsåtgång: 8 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Skiljsmässa, alkoholproblem, depression, samt väldigt låg självkänsla, inget bra utgångsläge för att ha guld i mun när man vaknar på morgonen. Med MFT har jag fått bra verktyg som jag använder mig av. Många bra råd att ha i bakfickan när jag faller tillbaka i negativa tankar. En vågskål eller kanske ett vägskäl som jag stannar upp en stund i för att besluta vad som är bäst för mig själv. Väljer jag rätt så för det med sig så mycket positivt, inte bara för mig, utan också för min omgivning där det finns många som betyder så mycket för mig. Jag har sett att allt handlar om känslor, det finns ett antal hos oss alla som vi behöver jobba med. Känslor som får oss att reagera på olika sätt. Vad är rätt? Vad är fel? Varför reagerar jag så starkt på något som far rakt förbi näsan på min nästa? Min reaktion i speciella situationer har nu blivit uppmärksammade av mig, och det tror jag är nyckeln till att jag mår fantastiskt bra idag! Varje dag är en ny dag. När jag nu märkt att jag samlat på mig många av dessa nya bra dagar, så går det bara lättare och lättare. Skulle jag ramla tillbaka i negativa tankar och sätt, så har jag ändå nära tillbaka till det positiva. Tack för ett jättebra samarbete.”

Målsättningar: Att finna sätt att resonera kring ett viktigt val som är förankrade i historien och som hjälper henne att se klart när valet närmar sig.

Tidsåtgång: 6 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Tack för sammanfattningen och din tid! Efter vårt första möte tyckte jag att det kändes lite jobbigt, som att jag rört upp tankar och känslor jag inte egentligen vill ta itu med nu. Men vid det andra samtalet kändes det bättre, jag sa ju då till dig att jag bara ville organisera mina vägval så att jag vid ett senare tillfälle kunde känna mig mer förberedd. Med den tanken som utgångspunkt kunde jag lättare ägna kraft och tid till att gräva fram det som behövdes. Jag tycker att du gav ett professionellt intryck, ställde bra frågor och lirkade med min tankegång när det behövdes.

Du var lyhörd och gav rum åt mina tankar när det blev svårt att fastställa vad jag kände/tänkte. Vår personkemi fungerar ju också, vilket är viktigt i en sådan situation. Det kändes också bra att få en sammanfattning på våra samtal. Dels för att se en slags ”slutprodukt”, men också naturligtvis för att i framtiden kunna återkomma till ett tankesätt som kan hjälpa mig i mina val.”

Vill du ha hjälp eller veta mer tveka inte att höra av dig under rubriken kontakt på toppen av sidan.

Resultat MFT – Idrott

Här redogörs för de resultat som åstadkommits med klienter som valt MFT-idrott som metod. Inriktningen på träningen blir då i första hand med fokus på idrottsprestationen men mycket av arbetet kan även komma att handla om livet vid sidan av idrotten då tankar känslor, beteende och försvar ofta är gemensamma för dessa båda miljöer. Ett hundratal klienter har samarbetat med MFT Sverige AB och valt MFT – idrott som metod. Nedan är några av dem beskrivna

Klienter som valt MFT-idrott som träningsmetod

Målsättningar: Öka förståelsen för vilket hans optimala tillstånd för prestation på banan är samt hitta sätt att öka hans förmåga att försätta sig i detta tillstånd. Öka hans förståelse för de känslor som uppstår i samband med träning och match, speciellt vilka de är, hur de kan förstås och hanteras. Må bättre under träning och match och öka glädjen. Sträva efter att glädjen över en eventuell vinst är större än smärtan av en förlust.

Tidsåtgång: 10 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Magnus har hjälpt mig att förstå och tolka mina tankar och känslor på ett nytt positivt sätt.” ”Det har varit lätt att prata med Magnus vilket gjort samtalen utvecklande.” ”Jag tycker vi har uppnått våra målsättningar och mer därtill. ” ”Det har varit bra att Magnus är elitidrottare själv vilket gjort att han kunnat dela med sig av sina erfarenheter och förstått min situation på ett bra sätt”

Målsättningar: Skapa en förklaringsmodell för att förstå ilskan, dess källa och kopplingar till andra känslor, upplevelser och beteende. Använda denna modell för att förstå dess betydelse för henne. Ta fram mentala verktyg som kan hjälpa henne att kontrollera sin ilska och använda den konstruktivt istället för destruktivt.

Tidsåtgång: 15 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Vi fastlade tydliga målsättningar och riktlinjer för hur arbetet skulle gå till så att jag förstod, jag hade ju ingen tidigare erfarenhet av terapi.” ”Jag tyckte det var mycket bra att Magnus hela tiden kunde sätta sig in i min situation och förstå mina reaktioner.” ”På den korta tid vi arbetade ihop kände jag att han hjälpte mig att förstå mina reaktioner avsevärt bättre”. ”Han ställde frågor till mig så att jag själv kom på svaren.” ”Magnus är hängiven, noggrann, professionell och omtänksam som terapeut.” ”Jag skulle rekommendera Magnus som terapeut till vem som helst.”

Målsättningar: Att öva upp förmågan att släppa taget om tankar, känslor och beteende som är destruktiva för honom i den miljö han befinner sig i för tillfället. Detta gäller speciellt att känna nervositet och att han måste. Att öka hans kunskap om vad som är hans optimala tillstånd för prestation.

Tidsåtgång: 8 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ” Samtalen har hjälpt mig på flera sätt och bland annat min förmåga att hantera en förlust, jag blir inte lika knäckt längre vilket gör att jag kan slappna av mer när jag spelar och därigenom höjs min prestation. Rädslan för att känna den smärtsamma förlusten har avtagit. Jag lägger numera min energi på rätt saker. Efter allt jag lärt mig kan jag nu se hur detta kan hjälpa mig i vardagen vid sidan av idrotten. Din hjälp har varit till stor nytta, tack!”

Målsättningar: Vill förstå hur det kommer sig att han blir så arg att det svartnar för ögonen. Vill få verktyg att hantera ilskan så att den inte blir destruktiv för honom i den omgivning som han befinner sig i.

Tidsåtgång: 8 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag har blivit hjälpt med att kontrollera mitt humör”, ”När jag spelade match så blev jag arg men jag kunde ändå hantera ilskan så att jag inte blev destruktiv”, ”När våra samtal fått mig att inse att jag fick en rad olika belöningar för min ilska som jag tidigare inte förstått så var det mycket lättare att släppa taget om ilskan. De belöningar jag fick var sådana som jag på ett medvetet plan inte ville ha.”

Målsättningar: Att han ska våga slå igenom slagen, tveka mindre, förbättra sin fokuseringsförmåga och lättare släppa taget om destruktiva tankar. Att han skall klara psykningar från motståndaren bättre. Att han skall klara att kämpa maximalt fast det inte går hans väg. Att han skall minska sin inre stress när han spelar.

Tidsåtgång: 12 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Magnus har hjälpt mig med taktik, psyke, kondition och själva spelet. Han har också hjälpt mig med hur jag skall tänka i olika situationer och hur jag skall lära mig att inte tveka. Spelet går bättre än någonsin för mitt självförtroende är stärkt”.

Målsättningar: Att han ska höja sin förmåga att spela bra även då han möter någon han känner väl. Att han ska höja sin förmåga att välja vilka bollar han skall attackera på och följa upp på nät och vilka han bara skall rulla tillbaka med toppad längd. Att ta bort vidskeplighets idéer som bara kostar energi och lägga den på mer konstruktiva mentala processer. Att han skall förstå vad som är hans optimala tillstånd för prestation. Att han skall utveckla förmågan att ta sig in i sitt optimala tillstånd. Att han skall öka sin medvetenhet om vilka tankar, känslor och beteende som hindrar honom att spela bra och vilka tankar, känslor och beteende som hjälper honom att spela bra. Att han skall utveckla förmågan att klara av att övergå från tankar, känslor och beteende som hindrar honom från att spela bra till tankar, känslor och beteende som hjälper honom att spela bra. Att han skall öka sin kunskap om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop och hur de är delar av varandra.

Tidsåtgång: 7 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag upplever att jag är mer fokuserad på min uppgift och lugnare när jag jobbar enligt det underlag som du tagit fram, det blir mer målinriktat. Vinsterna mot kompisarna börjar också komma det finns några kvar att ta men det går sakta och säkert framåt. Det jag har använt mig mest av är övergångsförmågan som fungerar riktigt bra. Det jag använder mest är att acceptera saker så som domslut och lätta misstag istället för att gräva ner mig och bli besviken. Lätta misstag kommer jag nästan aldrig ihåg längre, som på en tränings match fick jag verkligen anstränga mig för att komma ihåg mina lätta misstag (egentligen är det så att jag kommer nästan inte ihåg någon boll jag förlorat). Min prestation har förbättras med hjälp av detta.”

Målsättningar: Att hon skall kunna tillåta sig själv att inte gå max på alla träningar, att ibland är att göra sitt bästa att ta det lite lugnare. Att inte alltid behöva ta hänsyn till omgivningen och tillgodose deras önskningar om vad som skall göras. Det är ibland ok att göra som man själv tycker är bäst även fast omgivningen vill annat. Öva på att lära sig att skilja på när hon ska tänka på sig själv och när hon skall tillgodose andras önskemål. Att hon skall reducera den huvudvärk som du omedvetet framkallar för att skapa ett legitimt skäl för att inte gå max och ersätta den med att hon medvetet tillåter sig att ta det lugnare om hon bedömer att hon behöver det. Att hon skall bli medveten om vad som är hennes optimala tillstånd för prestation. Att hon skall utveckla förmågan att ta sig in i sitt optimala tillstånd. Att hon skall öka sin medvetenhet om vilka tankar, känslor och beteende som hindrar henne att springa bra och vilka tankar, känslor och beteende som hjälper henne att springa bra. Att hon skall utveckla förmågan att klara av att övergå från tankar, känslor och beteende som hindrar henne från att springa bra till tankar, känslor och beteende som hjälper henne att springa bra. Att hon skall öka din kunskap om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop och hur de är delar av varandra.

Tidsåtgång: 10 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Efter den mentala framstegsträningen träningen med Magnus känner jag att jag har lärt mig mycket om mig själv, både nya saker och gamla som jag känner att jag har fått bättre förståelse för. Under mitt samarbete med Magnus pendlade mina känslor och reaktioner ganska rejält. Det var allt från skratt till gråt. Det är inte alltid lätt att öppna sig inför en okänd människa. Men det som kändes så skönt med Magnus var att han förstod hur jag kände och kunde sätta sig in i mina känslor, tankar och reaktioner. Att få höra sådär är jag också” gör det lättare att prata om jobbiga saker, man känner att man inte är ensam. Jag kände hela tiden att jag kunde prata om det mesta med Magnus. Jag tror att hans idrottsliga erfarenheter gör Magnus till en extra bra mental tränare, speciellt då han jobbar med idrottare. Eftersom jag upplevde mig själv som mentalt stark innan MFT kändes det först som träningen mest skapade nya problem för mig. Men nu efteråt är jag glad att jag accepterade dem och började göra mitt bästa för att bli av med dem. Det var egentligen inga nya problem som kom upp, jag blev bara medveten om dem genom Magnus hjälp. Efter träningen med Magnus känner jag att jag har fått en sundare inställning till mitt idrottande. Jag har inte gjort några egentliga ändringar i mitt sätt att träna. Men däremot tänker jag mig för en extra gång hur jag mår och vad jag orkar när jag tränar. Jag har lyckats lugna ner mitt överjag utan att för den sakens skull göra sämre träningsprestationer. Jag känner att jag har bättre kontroll över mig själv på träningen nu. Magnus har under hela vårt samarbete velat att jag ska berätta om mer än bara mitt idrottande. Han har fått mig att förstå att livets olika delar hänger ihop på ett eller annat sätt. Magnus har startat tankegångar hos mig som gör att jag känner att jag har verktygen att klara framtida problem med. MFT har inte förändrat mitt liv radikalt, men däremot har jag lärt mig mycket om mig själv som jag kommer att ha nytta av under hela mitt liv. Vi har tillsammans gjort de där små förändringarna som behövdes för att jag ska må bättre och förhoppningsvis lyckas som idrottare. Tack för hjälpen”

Målsättningar: Att han skall lära sig spela med lagom breda marginaler och klara av att hantera den känsla av nöjdhet som är så förödande för sin prestation, speciellt i pauserna mellan seten. Att ha skall förstå vad som är sitt optimala tillstånd för prestation.
Att han skall utveckla förmågan att ta sig in i sitt optimala tillstånd. Att han skall öka sin medvetenhet om vilka tankar, känslor och beteende som hindrar honom att spela bra och vilka tankar, känslor och beteende som hjälper honom att spela bra. Att han skall utveckla förmågan att klara av att övergå från tankar, känslor och beteende som hindrar honom från att spela bra till tankar, känslor och beteende som hjälper honom att spela bra. Att han skall öka sin kunskap om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop och hur de är delar av varandra.

Tidsåtgång: 8 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Anledningen till att jag tog kontakt med Magnus var att jag hade svårt att kunna fokusera en hel match och ha samma fokusering från början till slut. Jag kunde spela jätte bra i början av ett set sen när jag fick ledningen i slutet av setet gick min koncentration ner och jag fick det mycket jobbigare resten av setet. Eller att jag vann första set och jag kunde förlora andra set ganska stort. Han hjälpte mig med att ta fram de saker som var orsaken till att min koncentration gick ner som den gjorde. Vi kom fram till att jag kände en ”nöjdhetskänsla”. Alltså att jag kände att jag hade kontroll över matchen redan i första set när jag hade en ledning, och att jag kunde gå ner lite och spara krafter. Vi kom fram till att när det började gå dåligt för mig så började jag titta runt i min omgivning mellan bollarna. Jag tittade på banan bredvid, jag tittade på vilka som hejade på min motståndare och vilka som hejade på mig. Då kom vi fram till att så fort jag kom på mig själv att jag började fokusera på något annat än min match skulle det tändas en röd lampa i huvudet på mig. Vi kom också fram till att mellan första och andra set skulle jag tänka: Ny match 0-0, oberoende på om jag hade vunnit setet eller inte
Samarbetet mellan mig och dig tycker jag har fungerat mycket bra. Jag är otroligt glad att jag tog kontakt med honom för att han har hjälpt mig väldigt mycket. Inte bara när de gäller badminton spelet utan också skolan. Tack!!!”

Målsättningar: Att hon skall minska ner antalet tillfällen då hon slutar kämpa. Att hon skall förstå vad som är hennes optimala tillstånd för prestation. Att hon skall utveckla förmågan att ta dig in i sitt optimala tillstånd. Att hon skall öka sin medvetenhet om vilka tankar, känslor och beteenden som hindrar henne att spela bra och vilka tankar, känslor och beteenden som hjälper henne att spela bra. Att hon skall utveckla förmågan att klara av att övergå från tankar känslor och beteenden som hindrar henne till tankar, känslor och beteenden som hjälper henne.

Tidsåtgång: 8 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag har försökt att tänka så mycket jag kan på mentala träningen. Det har hjälpt ganska mycket t ex under DM för tre veckor sedan så under kvart och semifinalen tänkte jag väldigt mycket på det, faktiskt efter nästan varje poäng. Jag vann matcherna också. Jag var positiv, trodde på mig själv, vågade spela, var aggressiv osv. Under finalen fick jag väldigt tufft motstånd och då var jag så inne i matchen att jag glömde bort mentala träningen. Problemet under träning och match är att jag kan glömma bort mentala träningen för att jag är så inne i matchen/träningen och faller in i mina gamla vanor. Under de senaste veckorna har jag känt när jag är på väg att sluta kämpa och då har jag försökt att komma förbi det genom att tänka positivt, andas djupt, peppa mig själv osv. Detta har medfört att jag slutar kämpa mindre mer sällan än vad jag gjorde förut. Det finns mycket som jag behöver träna på för att bli en bättre tennisspelare men jag är en bit på väg i alla fall.”

Målsättningar: Att sänka den press och de höga förväntningar som han upplever på sin prestation till en nivå så att de blir stimulerande istället för betungande. Att sluta med självbeststraffningar i form av negativt utvärderande och istället lära sig att se möjligheter och utvecklingspotential i det som sker. Att klara av att pressa sig själv fysiskt så att han inte blir hindrad i sin prestation av att känna obehag i fysisk utmattning. Att klara av att skilja på konstruktiva och destruktiva tankar, känslor och beteende samt klara av att övergå från destruktiva till konstruktiva inre mentala processer.

Tidsåtgång: 13 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag har lärt mig att fokusera på rätt saker i mitt spel och känner att den press jag tidigare upplevde har avtagit och nu är på en rimlig nivå. Jag känner också att jag klarar av att pressa mig själv fysiskt på et helt annat sätt en tidigare då jag med hjälp av ditt träningsprogram övat på att hantera fysisk utmattning så att den inte utgör ett lika stort hinder för min prestation som tidigare. Jag har också blivit mycket mer medveten om vad jag tänker, känner och gör och hur jag skall förändra detta till min egen fördel både på och utanför banan.”

Vill du ha hjälp av MFT – Idrott eller bara veta mer gå in under rubriken kontakt och lämna dina uppgifter.

Resultat MFT – Gruppsykologi

Målsättningar: Att chefen skall öka sin kunskap om det psykologiska läget i coachgruppen för att få ett tillräckligt bra beslutsunderlag för att bedöma dess fortsatta verksamhet. Att coacherna (5 st i åldrarna 30-60 år) skall stärka sin självkänsla och utvecklas på det personliga planet genom en ökad insikt om det egna beteendet och vad som behöver ändras för att kunna bli effektivare i coach rollen. Att coacherna skall få verktyg att hantera upplevt jobbiga situationer i sina respektive roller.

Tidsåtgång: 25 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Arbetet har definitivt varit värd prislappen. Samtliga inblandade kände att inventeringen av den psykologiska statusen i coachgruppen var mycket bra och välbehövd. Helt klart ledde både det grundliga och stundtals djupa arbetet ihop med det stormöte vi hade till att en effektivare kommunikation uppstod i gruppen. Mycket bra! Vi har också uppnått en större förståelse för varandras likheter och olikheter samt utvecklat våra personligheter och ledaregenskaper. Du uppvisar stor kunskap och målinriktning och jag är säker på att både jag personligen och företaget återkommer när det uppstår behov av ditt företags tjänster och kunskap.”

Målsättningar: Att hitta sätt att göra arbetsgruppen ännu mera effektiv än den redan är.

Tidsåtgång: 15 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Det är väldigt intressant att se hur saker som kan kännas väldigt självklara kan undgå ens uppmärksamhet som potentiella utvecklings områden. Nu när vi satt tydligare mål med uppföljning, fokuserat på rätt aktiviteter givet målet och rätt ut några mindre missförstånd i gruppen gällande motivet för mitt handlande som chef så har energi nivån höjts betänkligt. Tack för din insats, det har varit mycket spännande och givande”

Målsättningar: Att förstå och hantera det låga resultatet på den senaste medarbetarundersökningen.

Tidsåtgång: 80 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Det har varit stundtals tufft att bli medveten om hur ouppklarade händelser kan dra in så mycket negativ energi i en grupp och hur mycket känslor faktiskt styr människors vilja till att se möjligheter till samarbete. Samtidigt har vi nu en väldigt tydlig bild av vad som gått snett tidigare och vad vi behöver göra nu för att behålla och ytterligare förstärka det klart förbättrade klimatet i gruppen som finns nu.”

Målsättningar: Att förstå och lösa den konflikt som påverkat arbetet i gruppen väldigt negativt under över ett års tid.

Tidsåtgång: 45 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Detta var helt nödvändigt för att vi skulle kunna avgöra hur vi skulle göra med företaget på sikt. Missförstånd och oförmåga till kommunikation och insikt om hur andra ser på saker har gjort att vi trampat vatten under lång tid. Tack för din insats. Vi ser nu tydligt vad de bakomliggande orsakerna var till den uppstådda situationen men framförallt har vi lärt oss hur vi inte ska göra i framtiden. Många nya insikter och nyttiga lärdomar har vi fått med oss.”

Målsättningar: Hitta mer konstruktiva sätt att samarbeta och tydliggöra om gruppen ska fortsätta agera i sin nuvarande konstellation eller inte.

Tidsåtgång: 65 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”När familje- och arbetsrelationer blandas ihop kan det lätt bli komplicerat. Vi har haft svårt att skilja på dessa roller vilket har konsumerat stora mängder energi under lång tid. Nu när det är helt klart att våra åsikter går isär så mycket att det inte går att samarbeta har en stor frihetskänsla infunnit sig. Äntligen ser vi hur vi ska gå vidare med nytt hopp och tillförsikt inför framtiden. Det har varit en tuff resa men väl värd investeringen vi gjort. Tack för din hjälp och professionalism.”

Målsättningar: Att få grabbarna att förstå vad fel fokus är. Att ge dem alternativa sätt att rikta sin energi samt oftare vara närmare sitt optimala tillstånd för prestation.

Tidsåtgång: 9 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Det var så intressant att se hur de grupparbeten och diskussioner vi hade fick killarna att förstå att de lagt sin energi på fel saker i många situationer. Vi har nu ett helt annat fokus på vad vi ska göra och vi får ut så mycket mer av lagets kapacitet. Jag känner att detta inte bara utvecklat killarna som ishockeyspelare utan också stärkt deras självförtroende och självkänsla utanför isen. Tack för din hjälp.”

Resultat MFT – Organisationspsykologi

Målsättningar: Att stötta butikscheferna och förbättra deras samspel med ledningsgruppen och ena sidan och personalen i butikerna å andra sidan. Göra butikerna mer lönsamma.

Tidsåtgång: 155 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Tänk att man ibland är sin egen största fiende utan att man själv inser det. Det har blivit jättetydligt att kommunikationen mellan företagets ledning och övriga delar av organisationen inte fungerat. Den har varit otydlig och beslutsvägarna för långa och krångliga. Med hjälp av individuella samtal och möten i grupp har vi nu hittat nya arbetssätt som ger helt andra resultat för försäljningen men också fått medarbetarna att må mycket bättre. Är det roligt på jobbet så kommer resultaten som ett brev på posten. Detta har varit en väldigt nyttig resa.”

Målsättningar: Att hitta bättre samarbete mellan företagets olika delar samt få lönsamhet i verksamheten.

Tidsåtgång: 20 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Nu har vi börjat tala med varandra. Rollerna har gjorts tydligare. Fler är inblandade i säljarbetet och var och en vet vad de ska göra. Strukturen är så mycket tydligare och framförallt effektivare. Nu fokuserar vi på rätt saker och det är klart att siffrorna då förbättras avsevärt. Det känns så befriande.”

Målsättningar: Att skapa ett lag av ett företag som växt explosionsartat på kort tid. Att hitta en gemensam kultur och överenskomma vad som är rätt och fel på vägen mot målet.

Tidsåtgång: 60 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Gruppsamtalen vi haft har verkligen gjort det tydligt att vi behöver ha mer feedback i organisationen för att rätta till saker som är fel mycket tidigare än vad som gjorts. När nya människor kommer in i organisationen så bär de mer sig kulturen från sina tidigare anställningar in i den nya organisationen men även tvärtom, organisationen färgar de som kommer in med både bra och dåliga värderingar. Nu har vi en helt annan kulturell plattform att stå på och alla har fått vara med och påverka hur vi ska agera i vårt vardagliga arbete. Det känns som vi är mycket starkare som företag nu än tidigare. Tack för expertkunskap och ett skickligt agerande.”

Målsättningar: Att få medlemmarna att förstå hur de kan påverka sin situation till det bättre genom att bli mer proaktiva, inse sina styrkor och sluta göra sig själva till offer för en elak omvärld. Ta tag i taktpinnen och inse sin makt över situationen.

Tidsåtgång: 150 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Så här har vi aldrig tänkt förut. Nu ser vi saker och ting med helt andra ögon och nya möjligheter har öppnat sig. Det känns mycket bättre att inse att vi kan göra väldigt mycket i vardagen för att påverka vår situation till det bättre men samtidigt lite läskigt att beträda ny mark. Vi har också fått upp ögonen för hur vi kan utveckla vår verksamhet. Lönsamheten har ju funnits under näsan på oss och nu har vi fått hjälp att se den. Det känns jätteroligt att känna lite medvind och hopp igen. Ni har varit en mycket bra samtalspartner och ett utvecklande bollplank.”

Resultat MFT – Föreläsning, konferens & workshop

Målsättningar: Att ta fram utvecklingsområden för samarbetet och ena gruppen inför resten av året.

Tidsåtgång: 8 timmar.

Klientens utvärdering av konferensen: ”Det här var en väldigt nyttig och lärorik konferens. Det blev verkligen tydligt för mig att vi har olika åsikter i många frågor där vi behöver enas för att nå bättre resultat under året. Samtidigt har vi och med denna heldag påbörjat resan mot en enad grupp och ett roligare samarbete. Det var också väldigt skönt att du höll i trådarna, fördelade ordet i diskussionerna och organiserade dagen så att vi fokuserade på rätt saker. Det var väldigt roligt att kombinera viktiga samtalsämnen med fysiskt träning i form av racketsport och gym.”

Målsättningar: Att vässa gruppens redan goda samarbete ytterligare. Öka lönsamheten. Kombinera teoretiskt arbete med rolig motion.

Tidsåtgång: 12 timmar

Klientens utvärdering av konferensen: ”I och med att vi fick tydliga instruktioner om hur vi skulle förbereda oss inför konferensen så hade du verkligen krattat mattan för att kunna uträtta mycket på kort tid. Det blev ju verkligen tydlig för alla hur vi som organisation lägger kraft på fel saker ibland och nu när vi sett hur bristerna i kommunikation hindrat oss från att snabbt korrigera detta så kan vi ta oss an nya utmaningar på ett helt annat sätt. Det har gjort oss effektivare vilket avspeglar sig på lönsamheten. Att vi dessutom kombinerade detta ganska intensiva arbete med kul racketsport gjorde denna konferens både trevlig, intressant och effektiv. Vi nådde våra mål och lite därtill.”

Målsättningar: Att tydliggöra för alla hur vi kan bli mer samspelta som avdelning. Att stärka motivationen i gruppen och se till att rollerna fastställs.

Tidsåtgång: 5 timmar.

Klientens utvärdering av konferensen: ”När vi väl kom till konferensen så hade vi ju uträttat en hel del arbete med dig vid rodret så det blev enkelt att knyta ihop säcken så att säga. Det är intressant att se hur mycket information man kan få ut från sina medarbetare genom att ställa rätt frågor och på så sätt undanröja de omedvetna skeenden som ofta finns på en avdelning. Nu är det väldigt tydligt för alla hur vi ska jobba och motivationen har höjts väsentligt. Sedan tyckte vi att det var väldigt trevligt att kombinera stillasittande arbete med fysisk aktivitet. Att vi inte är proffs på racketsport gjorde inte att vi inte tyckte det var kul att pröva på.”

Målsättningar: Svetsa ihop gänget med intressant kombination av psykologi och tävling i Racketlon.

Tidsåtgång: 8 timmar:

Klientens utvärdering av konferensen: ”Det blev ju dunder succé det här. Killarna tyckte både den psykologiska vinklingen på den inledande föreläsningen var bra men även att tävlingen verkligen väckte vinnarskallarna till liv. Tack för en intressant och superrolig heldag med god mat till lunch.”

Målsättningar: Att förse publiken med insikt om möjlighet att förändra sin arbets- och livssituation med hjälp av mental träning.

Tidsåtgång: 2,5 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Intressant och väl genomfört”, ”Innehållet kan verkligen tillämpas på min arbetsplats”, ”Nu när jag fått inblick i hur man genom att utmana sig själv kan utvecklas mentalt skall jag försöka tillämpa det i mitt arbete.”

Målsättningar: Att ge inspiration till ledare och spelare angående mentala förberedelser före, under och efter match.

Tidsåtgång: 2,0 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Intressant att förstå hur spelare försvarar sina svaga insatser”, ”Nu är det betydligt klarare för mig hur jag som ledare kan agera med mina spelare för att stötta dem mentalt i samband med träning och tävling.”

Målsättningar: Att ge insikt och skapa förståelse för hur man mentalt kan agera för före, under och efter prestation för att öka möjligheterna att nå sina målsättningar.

Tidsåtgång: 3 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag tror detta är en bra kick för mina spelare att komma igång med sin mentala träning”, ”Detta var mycket intressant, jag har fått enklarare bild av vad mental träning är.” ”Jag skulle vilja att min son började gå i mental träning hos dig.”

Målsättningar: Att ge föräldrarna i klubben insikt om möjligheterna för deras barn att utvecklas med hjälp av mental framstegsträning.

Tidsåtgång: 3,5 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag vill att min son skall få hjälp av dig för att lära sig prestera jämnare än tidigare.” ”Det du sagt stämde så väl in på min dotter, jag tror att detta skulle kunna vara ett lyft för henne.”

Målsättningar: Att ge medlemmarna i ledningsgruppen nya perspektiv på hur människor kan agera i olika situationer och varför. Att ge nya verktyg till självinsikt och mental utveckling.

Tidsåtgång: 2,0 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Jag tror att detta får dem att tänka till ordentligt.” ”Detta var mycket konkret och klart applicerbart på flera delar av min verksamhet.” ”Mycket intressant och utvecklande”.

Målsättningar: Att få deltagarna att förstå hur de kan förändras i sitt agerande för att bättre bidra till företagets förmåga att nå sina målsättningar.

Tidsåtgång: 4,0 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Vi behövde detta föredrag för att rensa luften i gruppen.” ”Det kändes som att det var mycket lättare att samtala om viktiga saker efter att vi lyssnat och deltagit i dialogen i detta föredrag.”

Resultat MFT – Racketsport

MFT Sverige AB har hjälpt hundratals med spelare, allt ifrån nybörjare till elit, att tekniskt, taktiskt, fysiskt och mentalt förbättra sig i bordtennis, badminton, squash och tennis! Målsättningarna har varit oerhört skiftande med allt ifrån att kunna träffa bollen, att röra sig bättre på banan, att skapa en taktisk plan, att psyka motståndaren, att veta var man skall placera bollen beroende på var man befinner sig på banan och var motståndaren står till att finslipa detaljer i spelet eller bara få en stund intensiv, rolig motion.

Några kunders uttalande i samband med racketlektionerna:

”Nu börjar jag förstå vad jag gjort för fel tidigare och hur jag skall förflytta mig för att komma rätt till bollen!”

”Jag har aldrig tänkt på att jag kanske inte fullföljer svingen för att jag skyddar min gamla ryggskada. Det måste vara omedvetet.”

”Tror du att min racket behöver bytas ut, jag har haft det sedan 1973?”

”Jag skulle vilja slå mina polare i racketlon och nu tror jag att jag vet hur!”

”Jag skulle vilja boka in tio lektioner och betala för nio, går det bra?

”Kan vi komma flera nästa gång och ändå betala samma pris?”

”Det har var jobbigt men nyttigt, jag får komma tillbaka när träningsvärken är borta.”

”Jag känner mig mycket tryggare med att gå på nät sedan vi talade om hur jag skall agera efter mitt attackslag.”

”Idag vill jag bli ännu tröttare än sist, kan du ordna det?”

”Hur gör jag för att få mer tryck och kontroll på slagen”

”När jag ser hur du slår till bollen förstår jag vad jag gör för fel då jag försöker avgöra.”

”Äntligen har jag fått flera nya idéer på hur jag skall kunna förbättra min serve.”

”Det var mycket roligt, nu ska jag spöa min pojkvän i squash.”

”Vi måste hålla tyst om vår träning så att grabbarna på jobbet inte får reda på att jag blir bättre i smyg.”

”Härligt att äntligen har hittat en träningsform som innebär att jag kan gå ner i vikt och ändå ha kul.”

”Det är så roligt att springa efter bollen istället för ute i löpspåret”

”Vilken klass tycker du att jag skall ställa upp i i Racketlon SM?”

”Det är perfekt för mig att ta en lektion på lunchen för då känner jag att jag får ny energi till koncentration på jobbet”

Vill du bli bättre i racketsport eller bara få rolig motion tveka inte att höra av dig till MFT Sverige AB under rubriken kontakt.

Resultat MFT – Undervisning

MFT Sverige AB har undervisat ett hundratal elever i matematik, fysik och psykologi med goda resultat!

Här är några av klienterna:

Målsättningar: Hitta ett sätt för henne att förstå bråkräkning och lära sig multiplikationstabellerna.

Tidsåtgång: 15 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Nu förstår jag skillnaden mellan bråk och decimaltal. Äntligen kan jag multiplikationstabellerna i huvudet”.

Målsättningar: Att lära sig ekvationer och öka den matematiska läsförståelsen.

Tidsåtgång: 10 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Du har verkligen effektiviserat min inlärning. Det har varit så bra att hela tiden kunna få hjälp utan att behöva vänta på en lärare som kommer för sällan”.

Målsättningar: Att förbereda sig inför ett viktigt prov genom att gå igenom de avsnitt som provet inkluderar.

Tidsåtgång: 7 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Nu känner jag mig väl förberedd för provet. Jag känner mig säker på att jag kommer klara mig”.

Resultat MFT – Mat, träning & sömn

För att kunna uppnå balans i livet är det helt nödvändigt att du hittar en bra jämnvikt i vardagen i systemet mat – träning – sömn. MFT Sverige AB har hjälpt många klienter att få ordning på denna jämnvikt. Här är några exempel.
Målsättningar:  Att förstå och åtgärda sömnproblem han dragits med i över 20 år.

Tidsåtgång:  7 timmar.

Klientens utvärdering av arbetet:  ”Tack Magnus för att du nu hjälp mig att förstå hur det kommer sig att jag haft problem med sömnen så länge. Nu när vi satt fingret på vilka olösta problem min hjärna bearbetat när jag sovit och på vilket sätt det inverkat på min sömn så har det blivit mycket bättre. Att vi dessutom har satt strukturen för när jag ska gå och lägga mig, hur omgivningen ska utformas och när jag ska vakna så kan jag idag somna utan sömntabletter och vaknar sedan utvilad. Så skönt.”

Målsättningar: Att gå ner i vikt från 102 kg till 83 kg samt klara av att på lång sikt behålla den vikten. Skaffa en bra livsbalans där alla viktiga bitar finns med och samspelar.

Tidsåtgång: 50 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Nu när jag ser alla mina ursäkter för felaktigt osunt ätande och för lite träning så blir det svårare att fortsätta med det. Jag kan liksom inte blunda för mina destruktiva tankar längre. Nu vet jag hur jag ska tänka vilket gjort att det är mycket lättare att bete sig på rätt sätt. Att vi dessutom lagt in gemensam regelbunden träning har gjort det mycket enklare att klara av att hålla min mål vikt och livsbalans på lång sikt. Tack, jag är så glad.”

Målsättningar: Att gå ner i vikt, behålla vikten och bättra på min kondition så att han klarar av sin vardag med kraft och energi.

Tidsåtgång: 30 timmar.

Klientens utvärdering av samarbetet: ”Nu när jag fått struktur på vad jag behöver göra för att lyckas med mina mål och vi har gjort rutin av min träning känns det faktiskt enkelt att klara av mina målsättningar. Det har tagit tid och var jobbigt i början men nu känner jag bara glädje och lust. Min vardag har blivit så mycket mer givande. Tack för ett gott samarbete.”

Om du känner att du har problem med din mat, träning eller sömn kan du få hjälp av MFT Sverige AB. Bara skicka din information under rubriken kontakt på toppen av sidan!